Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-06 14:59:45

Transferator AB: Omvandling BTA

Transferator AB har delregistrerat den genomförda nyemissionen varav samtliga aktier tecknade med företrädesrätt motsvarande 13 422 114 st A-aktier samt 10 094 901 st B-aktier har registrerats hos Bolagsverket. Därvidlag gäller följande för stoppdag samt växling av BTA:

Sista dag för handel i BTA:                     2018-02-08

Stoppdag hos Euroclear:                        2018-02-12

BTA växlade till aktier:                            2018-02-14

--------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer om Transferator AB