Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-13 17:07:46

BrainCool AB: BrainCools incitamentsprogram "TO Serie 2018-2021" fulltecknas av ledning och anställda

Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram "TO Serie 2018-2021" tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner.

Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner.

Inlösenperiod är januari 2021. Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med 22 500 SEK.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.
För mer information

Iman Ziai - Controller                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-post: iman.ziai@braincool.se               
Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.
BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Läs mer om BrainCool AB