Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Bokslutskommuniké 2017

· Kraftigt stigande omsättning för helåret till 57,0 Mkr (+75%). · Kraftigt förbättrat rörelseresultat till 16,0 Mkr att jämföras med en förlust på -2,2 Mkr för 2016. · Goda förvaltningsresultat och fortsatt stort inflöde av förvaltat kapital, plus 4 miljarder kronor under de senaste två åren, har bidragit positivt till både omsättnings- och resultatlyft. · Consensus Småbolag (+23,87%) rankas fortsatt som nummer ett hos Morningstar inom båda kategorierna nordiska och svenska aktiefonder. · Consensus Lighthouse levererar fortsatt stabil avkastning (+4,77%). · Consensus expansion fortsätter med etablering i Malmö med ett välrenommerat team under första kvartalet 2018. Bolagets nya kontor kommer att vara beläget i Turning Torso.

Finansiell information 

Oktober - december

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 14,4 Mkr (10,4).

- Rörelseresultatet uppgick till 2,1 Mkr (2,3).

- Resultat per aktie uppgick till -0,30 öre (0,31).

Januari - december

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 57,0 Mkr (32,6).

- Rörelseresultatet uppgick till 16,0 Mkr (-2,2).

- Resultat per aktie uppgick till 1,09 öre (-0,29).

För att ta del av hela Bokslutskommunikén: http://www.consensusam.se/om/investor-relations/ Läs mer om Consensus Asset Management AB