Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-03-13 16:47:30

Vindico Group AB: Likviditetstillskott i Vindico Group

På grund av lägre försäljningen framför allt i dotterbolaget Vindico Safety under första kvartalet behövs ytterligare ett likviditetstillskott i Bolaget. Detta har lösts genom ett villkorat aktieägartillskott på 600 000 kronor från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider.

Återbetalning av aktieägartillskott kan komma att ske kontant eller genom kvittning vid emission.


Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e mars 2018. För mer information, vänligen kontakta: Monica Hallin VD, Vindico Group AB Mobil: 0733 23 45 06 Email: monica.hallin@vindico.se (monica.hallin@vindicogroup.se)  Carl Schneider Styrelseordförande 073-920 69 01 carl.schneider@vindico.se
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50% ägande). Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Läs mer om Vindico Group AB