Publicerat: 2023-08-21 08:09:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamify minskar förlusten

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,7).

De månatliga återkommande intäkterna, MRR, uppgick till 254 000 kronor vid utgången av andra kvartalet. Det motsvarar en ökning på 243 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

"Vår MRR-tillväxt är ett resultat av att vi har lagt extra fokus på att rikta försäljningen till de kundprofiler som bäst matchar vårt erbjudande och som därmed har störst chans att bli framgångsrika i sin liveshopping-satsning", kommenterar vd Johan Klitkou.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (-3,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,43).

Likvida medel uppgick till 2,0 miljoner kronor (4,7).

I rapporten påpekas det att bolaget fortsätter märka av det tuffa läge som råder på bland annat e-handelsmarknaden.

"En del potentiella kunder har tvingats till kostnadsbesparingar och många håller en avvaktande profil. För Streamifys del innebär det att säljdialogerna tar längre tid och kunderna har ibland svårare att ta beslut än tidigare. Samtidigt är intresset fortfarande stort för Live Shopping som koncept och för Streamify som produkt och bolag", skriver Streamify.


Streamify, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,7 28,6%
Rörelseresultat -2,7 -3,4
Resultat före skatt -2,7 -3,4
Nettoresultat -2,7 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,43
Likvida medel 2,0 4,7 -57,4%

Läs mer om Streamify AB