Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-03-29 09:20:53

Colabitoil Sweden AB: Colabitoils årsredovisning för 2017 har i dag publicerats på Colabitoils hemsida

Colabitoils årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com  

Årsredovisningen kan enklast laddas ner eller läsas on-line på hemsidan.

Länkar:

PDF: www.colabitoil.com/arkiv/arsredovisningar 

ON-LINE: www.issuu.com/colabitoil 


För ytterligare information kontakta: Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Läs mer om Colabitoil Sweden AB