Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from AktieTorget

Publicerat: 2018-04-10 16:55:16

Bodyflight: Bodyflight Sweden AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

Bodyflight Sweden AB ("Bodyflight") är ett upplevelseföretag som har konstruerat Sveriges första och världens högsta vindtunnel, vilken simulerar ett fallskärmshopp. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att expandera sin verksamhet till att konstruera en ny vindtunnelbyggnation vid Säve flygplats i Göteborg. Målet är att på längre sikt bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.

Bodyflights affärsmodell utgår ifrån att sälja aktiviteter inom upplevelsesegmentet. Verksamheten är koncentrerad till Bromma i Stockholm, där Bodyflight har konstruerat Sveriges första och i dagsläget enda vindtunnel om totalt 23 meter frifallhöjd. Bolaget äger ritningarna för konstruktion och den tekniska lösningen för vindtunneln i Stockholm. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet i varje center.

Bodyflight, eller inomhusfallskärmshoppning, är både ett fritidsnöje och en träningsform. Bodyflight har sedan öppningen 2015 haft över 60 000 besökare och anläggningen besöks en normal vecka av cirka 350 förstagångsflygare och cirka 80 professionella flygare. Bodyflight har sedan öppning genererat positivt kassaflöde, ökat omsättningen för varje år och skapat

ett starkt varumärke.

Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Bolaget har under 2017 slutit ett arrendeavtal med Serneke AB som möjliggör uppförande av vindtunneln och har sedan den 26 januari 2018 godkänt bygglov för uppförandet.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden. 


Erbjudandet i sammandrag:


Teckningskurs i emissionen:
7 SEK per aktie

Teckningsperiod: 11 april till 25 april 2018

Emissionsvolym: Högst 21 000 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 49 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 24 maj under kortnamnet BODY.


För mer information, vänligen kontakta: Oskar Wollert Chef Notering, AktieTorget +46 8 511 68 008 notering@aktietorget.se

Läs mer om Bodyflight