Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-25 08:22:36

FX International AB: Information till marknaden

Som tidigare meddelats harFXI:s vd Lars Eriksson – mot sitt bestridande – dömts för insiderbrott. Domen kommer att överklagas. Domen gör att företaget inte uppfyller Aktietorgets krav för att vara noterade. En fortsatt notering förutsätter att han avgår som vd och styrelseledamot. FXI behöver enligt noteringskraven tillsätta två nya styrelseledamöter och ny VD. Företaget är också i behov av kapital för fortsatt drift.

Om inte en färdig lösning finns med styrelse och kapital senast den 1 juni 2018 kommer styrelsen ansöka om en avnotering av bolaget. Avsikten är då att fortsätta verksamheten som onoterat bolag. I så fall är det styrelsens förhoppning att i framtiden åter notera bolaget.

Företaget för i dagsläget ett flertal diskussioner som kan leda fram till en lösning som innebär att företaget kommer att kunna uppfylla noteringskraven men det finns ännu inga avtal eller överenskommelser.

Helsingborg 2018-04-25

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                                                                                                            Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                                                                 Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                                            E-post: johan.wiklund@fxi.seLäs mer om FX International AB