Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-04-25 15:56:49

Spotlight: Marknadsmeddelande 103/18 - Information om företrädesemission i Raybased AB

Den 2 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (RBASE) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (6) teckningsrätter. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 2,45 sek per aktie (6:7 á 2,45 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 8 maj 2018 till och med den 23 maj 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 8 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 8 maj 2018 till och med den 25 maj 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: RBASE TR
ISIN-kod: SE0011178375
Orderbok-ID: 4B79
CFI: RSSXXR
FISN: RAYBASED/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 8 maj 2018
Sista handelsdag: 23 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RBASE BTA 1
ISIN-kod: SE0011178383
Orderbok-ID: 4B78
CFI: ESNUFR
FISN: RAYBASED/SH
Handelsperiod: 8 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 2 maj 2018.

Stockholm den 25 april, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB