Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-04-27 08:45:00

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport januari - mars 2018

Finansiell information Januari - mars, koncernen · Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till 16,2 Mkr (9,6). · Rörelseresultatet uppgick till 4,1 Mkr (1,5). · Resultat per aktie uppgick till 0,40 öre (0,14).

VD-ord

2018 har börjat bra inom samtliga områden. Omsättningen steg under kvartalet till 16,2 Mkr (9,6 Mkr) och rörelseresultatet till 4,1 Mkr (1,5 Mkr). 

Omsättningsökningen för kvartalet är främst drivet av ett starkt förvaltningsresultat i början av året då bland annat Consensus Småbolag levererade en avkastning på 9,8% under januari månad. Fonden nådde då nytt all time high vilket innebar rörliga intäkter till Consensus. Under resterande del av kvartalet har fonden backat tillbaka i den volatila miljön som präglat marknaden under första kvartalet. Andelen fasta förvaltningsintäkter fortsätter successivt öka i takt med stigande volymer. Övriga delar som aktiehandel och strukturerade produkter har fortsatt leverera på samma nivåer vi sett senaste året.

Från och med 3 januari så har även merparten av intäkter hänförliga till fondersättning, så kallad kick-back, upphört. I den mån fonder ger kick-back så tillfaller den ersättningen normalt kunden. Resultatbortfallet för Consensus beräknas till ca 1,2 Mkr för helåret 2018.

I mitten av mars flyttade vårt nya team i Malmö in i Turning Torso. Med övriga rekryteringar till Mölndal så har personalstyrkan för Consensus under första kvartalet 2018 därmed ökat med 6 personer till totalt 24 anställda. Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén, så kommer satsningen i Malmö troligen innebära en negativ resultateffekt under 2018, hänförlig till uppstartskostnader, på cirka 3 Mkr.

Marknaden är just nu svårprognosticerad och volatil vilket man ska ha i beaktande när man analyserar utvecklingen i vår förvaltning och verksamhetens resultat.

Patrik Soko

Vekställande direktörLäs mer om Consensus Asset Management AB