Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-27 14:07:30

ObsteCare AB: ObsteCare tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport för kvartal 1 till 2018-04-27

Styrelsen i ObsteCare AB har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1 till 2018-04-27. Anledningen är att rapporten är klar tidigare.


Om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.comLäs mer hos Cision
Läs mer om ObsteCare AB