Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-05-03 09:23:49

QuickCool AB: Mer från Bolaget - Månadsbrev april 2018

April månad präglades av telefonkonferenser och fysiska möten med potentiella distributörer samt optimering av materialflöden. 

Våra engångsset, Nasal Cooling Kit, uppnår hållbarhet om minst 3 år efter våra hållbarhetstester. Det känns bra att kunna erbjuda våra slutkunder en lång hållbarhet. En attraktiv hållbarhet återstår även efter långa transporter, införtullning, och lagerhållning i främmande land utanför EU.

Vi besökte två av våra viktigaste leverantörer för att diskutera prognoser och färdigställa etiketter och emballage.

Vi träffade en handfull potentiella distributörer i fysiska möten. Det är viktigt att träffas. Det fysiska mötet med människor är oslagbart i tider med sociala medier, Skype och WhatsApp. Det känns som om de flesta passar väl in i vårt lanseringskoncept.

I april blev både vårt huvudpatent beviljat i Indien (skydd t.o.m. 2025) samt vår logotyp godkänt i Sydkorea.

Vår nya QuickCool monter presenterades när vi samtidigt deltog på SAMTIT Kongressen 2018 i Göteborg i förra veckan. SAMTIT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag och vårdpersonal som biträder verksamhetschefer med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning.
I år träffades vi i Göteborg tillsammans med 113 andra utställare och 825 deltagare.

Läs gärna mer om programmet på SAMTITs hemsida: http://www.samtit.nu/

Vi placerade oss på delad andra plats i SAMTITs tävling i klassen Bästa Instruktionsfilm. Kul!
Showhow Interactive AB, som har gjort vår instruktionsfilm och allt övrigt marknadsmaterial, vann första priset med sitt andra bidrag. Grattis!

Intresset var stort. Om man skall sammanfatta intrycken från våra SAMTIT besökare skulle jag säga att vår lösning ”känns enkel och lätthanterlig” i jämförelse med andra konkurrerande produkter. Det känns bra att vi återigen får bekräftelse på att vår lösning är användarvänlig. Vi har lagt mycket tid på att optimera upplevelsen och användarvänligheten för användarna. Flertalet frågeställare kom från infektions- och kirurgiska avdelningar. Det finns intresse för att använda vår lösning på sepsis patienter som en del av deras behandling och några frågade huruvida vi kan kyla andra kroppsdelar i samband med kirurgiska ingrepp. Vi hoppas att få anledning att återkomma till dessa möjliga indikationer innan året är slut med förslag på ”line extensions”.

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår lösning.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.seLäs mer hos Cision
Läs mer om QuickCool AB