Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-05-11 09:24:32

Spotlight: Marknadsmeddelande 117/18 - Information om företrädesemission i RhoVac AB

Den 14 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (RHOVAC) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 15 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktier, för 18,00 sek per aktie (1:6 á 18,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 18 maj 2018 till och med den 30 maj 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 18 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 18 maj 2018 till och med den 1 juni 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: RHOVAC TR
ISIN-kod: SE0011205533
Orderbok-ID: 4BVD
CFI: RSSXXR
FISN: RHOVAC/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 18 maj 2018
Sista handelsdag: 30 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RHOVAC BTA
ISIN-kod: SE0011205541
Orderbok-ID: 4BVC
CFI: ESNUFR
FISN: RHOVAC/SH
Handelsperiod: 18 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 maj 2018.

Stockholm den 11 maj, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB