Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-18 15:14:20

Ecoclime Group AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Ecoclime Group AB (publ)

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s ("Ecoclime" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader. De nya aktierna beräknas kunna handlas från och med 8:e juni.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 131 806,2 från SEK 1 754 083,6 SEK till 1 885 889,8 SEK. Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 318 062 aktier, från 17 540 836 till 18 858 898 aktier.


Lennart Olofsson, VD Tel: 070 537 16 42 E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se
Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Läs mer om Ecoclime Group AB