Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-21 16:30:00

Hamlet Pharma AB: Milstolpe för Hamlet Pharma: första patienterna inkluderade i blåscancerstudie

HAMLET Pharma kan idag stolt meddela att den kliniska studien har startat. De första patienterna med blåscancer har idag inkluderats i den kliniska fas I/II studien av vår läkemedelskandidat Alpha1H.

Kliniken i Prag har rekryterat och idag inkluderat flera patienter i studien som fick klartecken från myndigheten den 9 maj 2018. Kliniken är ledande i Europa inom blåscancer och alla i studieteamet är mycket motiverade, inte minst av det stora medicinskt behovet av nya behandlingsmetoder vid blåscancer. Upptagningsområdet kring Prag är stort och vi är därför övertygade om att kliniken kan rekrytera samtliga 40 patienter som behövs för att utvärdera Alpha1Hs säkerhet och effekt.  

Studiestarten sker bara någon vecka efter det att denTjeckiska läkemedelsmyndigheten SUKL beviljade vår ansökan om att genomföra en klinisk studie på patienter med blåscancer på universitetssjukhuset i Prag, vilket visar på effektivitet i förberedelsearbetet och erfarenhet hos de behandlande läkarna och i organisationen. 

”Vårt val av kliniken i Prag för Bolagets första studie med Alpha1H har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det är glädjande att kunna inkludera patienter mindre än två veckor efter godkännandet och vi är oerhört tacksamma för klinikens arbete och stora engagemang” säger Professor Catharina Svanborg, grundare och styrelseordförande.

”Ytterligare ett bevis på en effektiv organisation med motiverade medarbetare och engagerade externa samarbetspartners” säger Mats Persson, VD


För mer information, kontakta Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49 catharina.svanborg@med.lu.se Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57 mats.persson@hamletpharma.com
Hamlet Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska variant av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har nu startat en klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. Denna information är sådan information som Hamlet Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 16.30 den 21 maj 2018.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB