Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-21 17:17:59

Raybased AB: Raybased får en ytterligare order från Bravida

Genom Bravida har Raybased fått en order på produkter till trådlös styrning och övervakning av ventilationssystem i byggbolaget BRA Byggs nya fastighet i Mölndal. Leverans kommer att ske omgående och ordervärdet uppgår till 100 000 kronor.

I mars 2016 ingick Raybased ett samarbete med Bravida som i sin roll som totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden erbjuder Raybaseds produkter för fastighetsautomation. BRA Byggs fastighet i Mölndal är den 4:e ordern från Bravida inom samarbetet, som hittills varit mycket lyckosamt. 

”Vi är mycket glada över vårt samarbete med Bravida och den nya affären med BRA Bygg. Vi är övertygade om att våra produkter kommer väl till nytta i den nya fastigheten. Med den trådlösa styrningen kommer det bli full kontroll på ventilationssystemet och det är ett system som är både enkelt att förstå och lätt att installera,” säger Lennart Olving, VD Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Olving                                                                  
CEO, Raybased AB                                                           
Tel: +46 725-486 688                                                     
E-post: lennart.olving@raybased.com                   

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018.Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB