Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-28 10:15:08

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Årsredovisning 2017

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB avger idag årsredovisning för räkenskapsåret 2017, vänligen se bifogat dokument.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug-delivery plattform, däribland Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Parallellt bedrivs även arbete med att utlicensiera plattformen.Läs mer om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB