Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-07 16:45:00

FX International AB: Beslut från Spotlight angående ny noteringsprövning

Såsom tidigare meddelats har FXI erhållit erbjudande om kapitaltillskott om 3 mkr och att majoriteten av styrelseledamöterna i och med kapitaltillskottet ersätts med nya ledamöter (se pressmeddelande 2018-05-22). Erbjudandet är villkorat av Spotlight's (tidigare Aktietorget) godkännande.  FXI har nu erhållit beslut från Spotlight att företaget behöver genomgå ny noteringsprövning vilket bl a innebär framtagande av ett noteringsmemorandum. Bakgrunden till beslutet är att Spotlight anser att företagets verksamhet, organisation, eller andra förhållanden genomgår väsentlig förändring.

En noteringsprövning tar normalt en till två månader. Vid ett negativt beslut kommer en diskussion med Spotlight om avnotering av bolaget att äga rum.

FXI:s nuvarande styrelse kommer att ta beslut i frågan om att genomföra nyprövning under de närmsta dagarna.

Denna information är insiderinformation som FX International AB(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

Helsingborg 2018-06-07


För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Läs mer om FX International AB