Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-08 08:00:00

AcouSort AB: AcouSort uppnår viktig milstolpe och tecknar licens- och distributionsavtal med Instrumentation Laboratory

AcouSort AB (publ) ("AcouSort") meddelar idag att bolaget och amerikanska Instrumentation Laboratory Inc. ("Instrumentation Laboratory" eller "IL") har ingått ett licens- och distributionsavtal. Parterna har sedan tidigare meddelat att de lämnat in en gemensam patentansökan och att ett samarbete pågått avseende att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument. Efter att flera gemensamma genomförbarhetsprojekt (så kallade feasibility projects) har genomförts framgångsrikt, har parterna nu avtalat om att AcouSorts teknologi ska implementeras i flera av IL:s diagnostiksystem för att därigenom kunna möjliggöra nya funktioner i systemen. Avtalet innebär enligt styrelsen en stor milstolpe för AcouSort och kommer inledningsvis att medföra årliga royalties om ett antal hundra tusen Euro. Avtalet löper inledningsvis i tio år och kan därefter förlängas av partnern.

AcouSort och Instrumentation Laboratory lämnade under 2016 in en gemensam patentansökan. Parterna har därefter framgångsrikt genomfört flera genomförbarhetsprojekt (så kallade feasibility projects) avseende att implementera AcouSorts egenutvecklade ultraljudsbaserade teknik för separation av blodplasma i flera av IL:s in vitro-diagnostiksystem för att därigenom kunna möjliggöra nya funktioner i systemen. AcouSort och IL har nu ingått ett licens- och distributionsavtal gällande implementering av AcouSorts teknologi i IL:s kommersiellt tillgängliga system. Avtalet löper inledningsvis i tio år och kan därefter förlängas av partnern. Avtalet kommer inledningsvis att medföra årliga royalties om ett antal hundra tusen Euro för AcouSort. 

Torsten Freltoft, VD för AcouSort, kommenterar:

“Detta licens- och distributionsavtal med IL är en stor milstolpe för AcouSort avseende kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi. Avtalet har ett signifikant värde för AcouSort, dels på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra applikationsområden.” 

Om Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory tillverkar instrument för klinisk diagnostik, främst inriktad mot akutvård och hemostas. Bolaget är en av de dominerande aktörerna i sitt fält och erbjuder en rad olika produkter och tjänster för sjukvården. Dess produkter finns främst i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar och på forskningsanläggningar. Instrumentation Laboratory grundades år 1959 i Bedford, Massachusetts, USA och bedriver idag sin verksamhet världen över. Bolaget är ett dotterbolag till Instrumentation Laboratory SpA som i sin tur är en del av Werfen Group med huvudkontor i Barcelona, Spanien. 


För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 juni 2018.
Om AcouSort AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AcouSort AB