Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-11 07:58:41

FX International AB: FX International AB(publ) - Beslut om ny noteringsprövning

Såsom tidigare meddelats har Spotlight (fd AktieTorget) beslutat att FXI  skall genomgå  ny noteringsprövning för fortsatt listning på Spotlight. Bakgrunden är att Spotlight anser att FXIs verksamhet, organisation, eller andra förhållanden genomgår en väsentlig förändring. Styrelse för FXI har nu tagit beslut om att medverka till ny noteringsprövning.

Under perioden fram till beslut från Spotlight kommer FXI att vara fortsatt noterat på observationslistan.

Denna information är insiderinformation som FX International AB(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018.

Helsingborg 2018-06-11


För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Läs mer om FX International AB