Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-12 08:40:09

Camanio Care AB: Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 11 juni 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 200 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 16 452 317.

Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 222 222. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 16 674 539.

Konverteringspriset blir 1,35 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 300 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Camanio Cares hemsida: http://www.camanio.com/sv/investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018.Läs mer om Camanio Care AB