Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-12 17:02:13

FX International AB: FX International AB(publ) - Uppsägning från Coppin Collings

FXI har sedan tidigare avtal med Londonbaserade Coppin Collings vilka är investmentmanager till bland annat fonden Valor Global FX som FXI lanserade under december 2017.

Med anledning av fondens låga fondkapital och avgiftsstruktur har Coppin Collings valt att säga upp avtalet med FXI.

Coppin Collings meddelar också att det inte finns några hinder för samarbetet återupptas under förutsättning att det säkerställs att det kommer att finnas erforderligt kapital i fonden.

FXI kommer de närmsta dagarna sondera möjligheterna till ett fortsatt samarbete med Coppin Collings samt utvärdera vilka konsekvenser beslutet innebär för bolaget och fonden Valor Global FX.

Denna information är insiderinformation som FX International AB(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018.

Helsingborg 2018-06-12


För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Läs mer om FX International AB