Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-14 08:00:00

Insplorion AB: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 13 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 67 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 691 173. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 58 064. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 749 237. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.


Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com


Läs mer om Insplorion AB