Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-07-02 09:22:23

QuickCool AB: Mer från Bolaget Månadsbrev juni 2018

Juni månad präglades av extra bolagsstämma, deltagande på Småbolagsdagen i Stockholm och the 3rd Annual Clinical Trial Supply i Köpenhamn, presentationen och introduktionen av vår finansieringslösning samt personliga möten med potentiella distributörer.

Vi började månaden med extra bolagsstämma. Drygt två veckor därefter presenterade vi finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., avseende en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget kommer, under en 18-månadersperiod, att erhålla 14,0 MSEK. Om Bolaget önskar kan ytterligare 12 MSEK emitteras. Om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas kan potentiellt ytterligare 7,8 MSEK tillföras. Finansieringen förser QuickCool med kapital över de närmaste 18 månaderna och finansierar avslutningen av Bolagets CE-märkningsaktiviteter, samt produktionsstart och marknadslansering.
Jag uppskattar de personliga samtal med de aktieägare som hörde av sig för att öka förståelsen av denna finansieringslösning. Och jag tackar för ert fortsatt starka förtroende.

Arbetet mot CE-märkningen fortskrider. Mycket testning genomfördes och dokumentation uppdaterades under månaden.

Vi deltog på the 3rdAnnual Clinical Trial Supply i Köpenhamn för att träffa potentiella samarbetspartners inför våra kommande kliniska studier.

Aktiespararna arrangerade Småbolagsdagen i Stockholm. Vi placerades ut precis vid entrén till arrangemanget och fick därigenom många spontana besök och en möjlighet att prata med många intresserade aktieägare. Det var över 320 besökare på plats och 3 700 tittade på webben under dagen.

Ta gärna del av QuickCools presentation som presenterades på Småbolagsdagen på följande länk: https://youtu.be/r3LGfuWhtZE

Vi avslutade månaden med personliga möten med flera potentiella distributörer i Europa. Vi hoppas och tror att vi får anledning att återkomma med ytterligare information om dessa möten framgent.

Alla på QuickCool passar på att önska dig en riktigt solig och härlig sommar!

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår lösning.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.seLäs mer hos Cision
Läs mer om QuickCool AB