Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-07-02 11:34:30

QuickCool AB: QuickCool AB (publ) tecknar distributionsavtal i Storbritannien och Irland

QuickCool AB (publ) ("QuickCool") har tecknat distributionsavtal i Storbritannien och Irland med Leib Medical Ltd som har sin bas i Belfast men som redan har ett etablerat försäljningsnätverk i regionen. Detta är QuickCools första distributionsavtal. Förberedande försäljningsarbete inleds direkt, men ingen försäljning kommer att ske förrän efter det att QuickCool© SYSTEM har erhållit CE-märkning senare i år. Minst två QuickCool© SYSTEM beräknas säljas under året.

QuickCool, som utvecklar en patenterad intranasal kyllösning för behandling av hjärtstoppspatienter, har tecknat sitt första distributionsavtal i Storbritannien och Irland med Leib Medical Ltd. Detta är ett betydelsefullt första avtal på en av världens viktigaste marknader.

”Vi får tillgång till en växande marknad inom Target Temperature Management (TTM) som använder sig av kyla vid behandling av hjärtstoppspatienter som praxis. Det finns en stor installerad bas som kan bearbetas direkt, då många system måste ersättas varje år. Försäljnings-, marknads-, samt utbildningsmaterial kan förfinas och återanvändas på andra engelsk språkiga marknader. Prisnivån är gynnsam, ett redan etablerat nätverk av Key Opinion Leaders (KOLs) och användare inom intensivvårdsavdelningar samt Leib Medical’s tro på QuickCool© SYSTEM , är andra fördelar, säger Fredrik Radencrantz, VD på QuickCool.”

Leib Medical grundades för drygt två år sedan av Robert Bailie som har arbetat med medicintekniska produkter de senaste 30 år, varav många år som distributör av välkända varumärken tills bolaget förvärvades. Leib Medical har befintligt och väletablerat nätverk av kunder till vilka det säljs kompletterande produkter idag.

“Vi är mycket glada över att få jobba med QuickCools innovativa kyllösning och ser fram emot att utveckla dess närvaro på vår marknad, säger Robert Bailie, VD Leib Medical Ltd,. QuickCools lösning passar perfekt för vår strategi för att utveckla vår marknadsandel inom intensivvårdsprodukter. Vi ser fram emot att få introducera QuickCool© SYSTEM både i Storbritannien och Irland. Enkelheten i kombination med känslan av hög kvalitet tilltalade oss. Vi känner att detta är början på ett långt och givande samarbete.”

Om Leib Medical Ltd.
Leib Medical Ltd., är ett irländskt familjeföretag vars fokus är att lansera innovativa produkter som förbättrar vården och som underlättar för både läkare och sjukvårdvårdspersonal på sjukhus. En försäljning av en produkt från Leib Medical innebär början på en lång relation med kunden, där man erbjuder högklassig klinisk och tekniskt stöd som en viktig del av sitt erbjudande.

För mer information, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 juli 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.Läs mer om QuickCool AB