Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-07-03 09:25:42

Camanio Care AB: Kommunerna får 350 miljoner kronor till investeringar i välfärdsteknik under 2018

Regeringen skjuter till 350 miljoner kronor till digitalisering av den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Satsningen är ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner för 2018, och syftar till att förbättra tryggheten för äldre och öka investeringstakten i välfärdsteknik. Camanio Care erbjuder nu helhetslösningar med produkter och tjänster inom välfärdsteknik för att underlätta för kommunerna att använda statsbidraget för 2018.

Regeringens satsning innebär att kommunerna får ett viktigt stöd i att öka digitaliseringen och göra viktiga investeringar som kan bidra till att både effektivisera och kvalitetssäkra vården. 

- Välfärdsteknik kan öka friheten och självständigheten hos omsorgstagaren samtidigt som arbetsmiljön kan bli bättre för de som jobbar inom äldre- och funktionshindersomsorgen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen. 

- Jag tycker att det är fantastiskt. Nu har regeringen avsatt 350 miljoner för att kommunerna ska kunna införa välfärdsteknik i sina organisationer. Nu har verkligen kommunerna chansen att använda de här pengarna och våga satsa på välfärdsteknik och prova lite nya saker, och öka välfärden inom omsorgen utan att det ska drabba den egna budgeten, säger Linda Björk, produktchef för Aktivering på Camanio Care, i en ny videointervju. 

Tidsbegränsat statsbidrag  

Kommunerna rekvirerar medel för välfärdsteknik utifrån sina behov, och väljer själva vad de ska satsa på. Medlen får användas under 2018, och ska rekvireras hos Socialstyrelsen senast den 1 november 2018.  

- Detta är ett statsbidrag som gäller fram till årsskiftet, och därför är det viktigt att kommunerna verkligen tar chansen och skyndar sig att göra investeringar i välfärdsteknik. Eftersom tiden för statsbidraget är så begränsad ser vi att det krävs helhetslösningar där kommunen får all hjälp som behövs för att komma igång, säger Linda Björk.

Unika helhetslösningar för effektiva investeringar 

Camanio Care arbetar med välfärdsteknik inom områdena digital tillsyn, måltid och aktivering med produkter och tjänster som både effektiviserar och ger en ökad vårdkvalitet, samtidigt som det bidrar till en ökad livskvalitet för individen. Camanio Care erbjuder ett komplett stöd i kommunernas investeringsprocesser, genom skräddarsydda paketlösningar inom digital tillsyn, måltid och aktivering,som syftar till att tillgodose kommunernas behov och säkerställa en effektiv uppstart, implementering och uppföljning.

Paket inom digital tillsyn:

  • Orientering inom välfärdsteknik – en förstudie: För att komma igång med implementering av välfärdsteknik i verksamheten 
  • Kommunikation via videosamtal: Ett paket som ger en komplett tillsynslösning, skräddarsytt efter behov genom utbildning, implementation och projektledning. 
  • Trygg hemma – trygg ute: En paketlösning för trygghetslarm som ger ett komplett stöd i hemmet såväl som ute.

Paket inom måltid:

  • Stöd till delaktighet och självständighet. Skapa en förbättrad måltidssituation genom en paketlösning som innehåller äthjälpmedel, måltidskvalitetsmätningar samt utbildning implementering och projektledning.

Paket inom aktivering:

  • Ökad frihet, aktivering och förbättrad arbetsmiljö. Paketlösning för att snabbt och enkelt komma igång med aktivering inom verksamheten med upplevelsecykeln BikeAround Screen, inklusive utbildning, implementation, projektledning och serviceavtal. Paketet bidrar till fysisk, kognitiv och social stimulering.

För mer information om Camanio Cares paketlösningar för kommuner, klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic®och Giraff™.

Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja 

människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.

Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, 
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Vi finns i följande kanaler:

                          

Får du våra nyhetsbrev?

*Skriv upp dig HÄR.Läs mer om Camanio Care AB