Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-07-03 13:46:48

Calmark Sweden AB: Marknadsmeddelande 169/18 - Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Första dag för handel med Calmark Sweden AB:s teckningsoptioner CALMA TO 1 B är den 6 juli 2018.

En (1) teckningsoption CALMA TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,40 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 23 maj 2019 till den 13 juni 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CALMA TO 1 B
Aktienamn: Calmark TO 1 B
ISIN-kod: SE0011204890
Orderboks-ID: 4F4U
CFI: RMXXXX
FISN: CALMARKSWE/OPT RTS 20190613
Organisationsnummer: 556696-0141
LEI: 549300WMWI5AGUIRWO04
Första dag för handel: 6 juli 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 


Stockholm den 3 juli, 2018

Spotlight
Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com Läs mer om Calmark Sweden AB