Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-07-05 08:30:00

Storytel AB: Storytels starka tillväxt fortsätter

Storytel hade 621 200 betalande abonnenter i genomsnitt under kv2 2018, en ökning med närmare 200 000 kunder jämfört med kv2 2017 och något högre än den prognos som tidigare presenterats. Streamingintäkterna för kvartalet uppgick till ca 239 Mkr, motsvarande 43% årlig intäktstillväxt och drygt 3 Mkr högre än prognos.

Storytel hade 621 200 betalande abonnenter i genomsnitt under kv2 2018, en ökning med närmare 200 000 kunder jämfört med kv2 2017 och något högre än den prognos som tidigare presenterats. Streamingintäkterna för kvartalet uppgick till ca 239 MSEK, motsvarande 43% årlig intäktstillväxt och drygt 3 MSEK högre än prognos.

“De senaste 12 månaderna har vi lanserat Storytel på 6 nya marknader, och har under samma period vuxit utomlands med närmare 140 000 betalande abonnenter. Det är ett kvitto på att våra utlandssatsningar med lokala team och ett starkt fokus på innehåll och marknadsföring ger resultat, säger VD Jonas Tellander.

Genomsnittligt antal abonnenter i kv2 2018 i Sverige blev 314 700 abonnenter, strax över prognos och en ökning med knappt 60 000 abonnenter från kv2 2017 (+ 23%). I Sverige uppgick streamingintäkterna till ca 126 MSEK i kv2 2018, strax över prognos.

Genomsnittligt antal abonnenter i kv2 2018 i utlandet blev 306 500 abonnenter, strax över prognos och en ökning med närmare 140 000 betalande abonnenter från kv2 2017 (+ 83%). I utlandet uppgick streamingintäkterna till ca 113 MSEK i kv2 2018, drygt 2 MSEK över prognos.

Utlandet stod i kv2 2018 för ca 47% av totala streamingintäkter, jämfört med 39% i kv2 2017

Valuta: tusen SEK      kv1 2017      kv2 2017      kv3 2017      kv4 2017      kv1 2018      kv2 2018
             
Totalt Streaming            
Intäkter 155 660 167 008 197 881 209 225 222 133 239 139
Täckningsbidrag1  32 133 27 847 27 784 30 277 24 079  
Täckningsgrad 20,6% 16,7% 14,0% 14,5% 10,8%  
Betalande abonnenter 381 200 423 200 503 900 533 400 577 900 621 200
ARPU2 (SEK/Månad) 136 132 131 131 128 128
             
Sverige Streaming            
Intäkter 96 177 101 365 113 709 118 038 122 046 125 759
Täckningsbidrag 32 678 31 257 32 872 38 501 43 067  
Täckningsgrad 34,0% 30,8% 28,9% 32,6% 35,3%  
Betalande abonnenter 241 400 255 800 282 300 292 700 305 100 314 700
ARPU (SEK/Månad) 133 132 134 134 133 133
             
Utlandet Streaming3            
Intäkter 59 483 65 643 84 172 91 187 100 087 113 380
Täckningsbidrag -545 -3 410 -5 088 -8 224 -18 988  
Täckningsgrad -0,9% -5,2% -6,0% -9,0% -19,0%  
Betalande abonnenter 139 800 167 400 221 600 240 700 272 800 306 500
ARPU (SEK/Månad) 142 131 127 126 122 123
             
Print Publishing4            
Intäkter 104 137 111 969 132 619 173 832 106 312  
Täckningsbidrag5 37 543 37 840 47 905 66 854 39 223  
Täckningsgrad 36,1% 33,8% 36,1% 38,5% 36,9%  

1 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

2 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

3 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

4 Print Publishing är hänförligt  till fysisk utgivning. People’s Press ingår i koncernen från kv2 2017. I tabellen ingår People’s Press samtliga kvartal, i syfte att nå en jämförbarhet. I koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

5 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

 

Läs mer om Storytel AB