Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-07-05 09:49:52

Raybased AB: Raybased får utmärkelsen "Seal of Excellence" men ännu ingen finansiering från Horizon 2020

Raybased AB har erhållit EU-kommissionens utmärkelse "Seal of Excellence". Detta innebär i dagsläget inget finansiellt stöd från Horizon 2020, men möjlighet till ny bedömning finns efter sommaren då ansökan kommer att utvärderas igen.  Bolagets projekt tilldelades mycket höga poäng efter den tuffa utvärderingsprocessen och EU rekommenderar även att projektet får bidrag från andra fonder.

Som tidigare meddelats i ett PM daterat 2018-01-10 har Raybased AB lämnat in en ansökan om finansiering till EU:s program SME instrument, fas 2 inom Horizon 2020. Detta program har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden. Vid ett godkännande i denna andra fas kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och att accelerera marknadsexpansionen i Europa.

Raybased har nu fått beskedet att bolaget erhållit EU-kommissionens utmärkelse ”Seal of Excellence”, men ett finansiellt stöd från Horizon 2020 har ännu inte erhållits. Utmärkelsen tilldelas företag som av EU:s utvärderare bedöms ha en excellent innovation med en stark kommersiell potential och förmåga att leverera och etablera sin produkt globalt. Med 13,31 poäng (av 15 möjliga) passerade Raybased ansökan Horizon 2020:s nålsöga i utvärderingsprocessen där man bedömer teknikhöjd, affärspotential och organisationsförmåga. I denna ansökningsomgång var Horizon 2020:s egna finansiella medel begränsade, men projektet rekommenderas av Horizon 2020 få bidrag från andra fonder. Ansökan kommer även att bedömas i Horizon 2020:s nästa ansökningsomgång efter sommaren.

”Den höga poängen tillsammans med ”Seal of Excellence” är ett bevis för att vår produkt möter de höga kraven på en disruptiv teknik med möjlighet till en kommersiell succé,” säger Lennart Olving, VD Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Olving               
CEO, Raybased AB                               
Tel: +46 725-486 688                         
E-post: lennart.olving@raybased.com               

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com
 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2018.Läs mer om Raybased AB