Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-07-06 13:36:52

Raybased AB: Raybased får order från Castellum på avläsning av vattenmätare

Raybased har fått ytterligare en order avseende trådlös fjärravläsning av vattenmätare. Leverans sker omgående och ordervärdet uppgår till 100 000 kronor.

Dessa vattenmätare har hittills varit mycket arbetskrävande att läsa av. Den tidigare tekniken har haft begränsad räckvidd och personal måste åka ut och läsa av vattenmätarna, trådlöst på plats. Med Raybaseds system fjärravläses vattenmätarna varje timme, vilket bland annat medför att eventuella vattenläckor upptäcks snabbt.

”Vi är glada över att Castellum återigen har valt vårt system och ser fram emot fortsatt samarbete", säger Lennart Olving, VD Raybased.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om 82 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Olving  
CEO, Raybased AB                                                            
Tel: +46 725-486 688                                                      
E-post: lennart.olving@raybased.com                     

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com
 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018.Läs mer om Raybased AB