Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-07-09 16:47:41

Panion Animal Health AB: Marknadsmeddelande 172/18 - Första dag förhandel i Panion Animal Health AB:s teckningsoption är den 12 juli 2018

Första dag för handel med Panion Animal Health AB:s teckningsoptioner av serie 2019 (PANION TO2) är den 12 juli 2018.

En (1) teckningsoption PANION TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 1,31 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 september 2019 till den 30 september 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PANION TO2
Aktienamn: Panion TO2
ISIN-kod: SE0011205343
Orderboks-ID:4F5C
CFI: RMXXXX
FISN: PANION/OPT RTS 20190930
Organisationsnummer: 559018-4171
LEI: 5493002S8BCWRTPAB555
Första dag för handel: 12 juli 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

Stockholm den 9 juli, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Läs mer om Panion Animal Health AB