Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-07-11 10:01:07

Miris Holding AB: Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar idag marknadskampanjen, "The Swedish Way". Målet med kampanjen är att skapa internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk till för tidigt födda barn.

"Med kampanjen vill vi skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk är avgörande vid behandling av för tidigt födda barn", säger Miris VD Camilla Myhre Sandberg. "Svensk neonatalvård är världsledande och den svenska metoden, att individuellt anpassa näringsinnehållet genom att analysera och därigenom möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken, är en högst bidragande faktor som vi anser viktig att dela", säger Camilla.  

Kampanjens budskap baseras bland annat på utlåtanden från ledande neonatalläkare vid Umeå Universitet, som är ett internationellt erkänt forskningscenter för neonatal intensivvård. Fler för tidigt födda barn växer upp till starka och friska individer i Sverige än i de flesta andra länder i världen. Individanpassad nutrition genom specifik näringsberikning görs idag rutinmässigt över hela landet för att främja bättre återhämtning, tillväxt och kognitiva färdigheter.

Miris kampanj riktar sig i första hand till neonatalkliniker men den syftar också till att stödja anhöriga till för tidigt födda barn genom ökad medvetenhet samt till att höja den generella kunskapsnivån inom den internationella sjukvårdsvärlden.

Kampanjen är centrerad kring webbplatsen www.swedish-way.com, där besökare bland annat kan ta del av information, nya forskningsrön och praktiska tips för hur man implementerar individuell berikning samt se informationsfilmer och intervjuer.


For ytterligare information, kontakta: Camilla Myhre Sandberg, CEO Miris Holding AB Tel: +46 18 14 69 07, e-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 
Om Miris Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Produkterna används inom sjukvårdens neonatalintensiv-enheter, mjölk banker och research center över hela världen. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen att bidra till en ökad folkhälsa globalt genom kontroll av kvaliteten på mjölk som föda och näringsämne. Miris Holding AB (publ) är noterat på Spotlight. För mer information, se www.mirissolutions.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB