Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-11 10:00:38

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT har fått order på Home Line till etapp 2 i radhusprojekt

Compare-IT har levererat sin smarta hem lösning Home Line till etapp 1 i ett radhusprojekt i Skövde. Assemblin El AB har nu lagt order på systemet till etapp 2.

Compare-IT har levererat en konfiguration av produktserien Home Line som standard i första etappen och beställaren har nu lagt order på systemet även till nästa etapp. Ordervärdet är av viss betydelse men framförallt är ordern en bekräftelse på att Home Line är en kostnadseffektiv standardlösning för nybyggnation. De boende får tillgång till framtidssäker smart funktionalitet som passar alla.

Byggnation av etapp 2 har påbörjats och leverans av Compare-IT:s system till dessa bostäder beräknas ske under hösten.

Radhusprojektet byggs i 4 etapper och består av totalt 40 stycken radhus, varav etapp 1 var 10 stycken radhus. Byggstarten var i början av året och inflyttning i de första bostäderna planeras under kvartal 3 2018.

Elinstallationen görs av Assemblin El AB i Mariestad.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                               Mikael Arnham

VD, Compare-IT Nordic AB                                       Filialchef, Assemblin AB Mariestad

Telefon: 0733-19 06 30                                             Telefon: 010-472 64 08               

E-post: kerstin@compare-it.se                                E-post: mikael.arnham@assemblin.se  

Jeanette Andersson                                                  

Ordförande, Compare-IT Nordic AB                       

Telefon: 0733-18 19 82                                            

E-post: jeanette@compare-it.se                   

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 11 september 2018. Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB