Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-25 13:41:17

Orezone AB: Otto Persson lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB

Orezone AB meddelar härmed att Otto Persson, på egen begäran, lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB i förtid per denna dag.

Anledningen till detta är att Otto Persson har erhållit ett annat uppdrag där inga andra styrelseengagemang i listade bolag är förenliga. Otto Persson lämnar samtidigt samtliga övriga uppdrag i de bolag han har styrelseengagemang.

Övriga styrelseledamöter tackar Otto för den tid han har tjänstgjort i styrelsen och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag.

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.Läs mer hos Cision
Läs mer om Orezone AB