Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-10-26 08:30:00

Axkid AB: Axkid AB: Delårsrapport kvartal 3 2018

Stabil tillväxt 

Tredje kvartalet i sammandrag

-         Rörelsens intäkter ökade med 20 procent till 27 330 KSEK (22 724)

-         Bruttomarginalen stärktes till 40 procent (38)

-         Rörelseresultatet uppgick till 3 585 KSEK (1 980). Föregående års resultat påverkades negativt av en engångsnedskrivning om 1 752 KSEK

-         Resultatet efter skatt uppgick till 2 833 KSEK (1 305)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,29 SEK (0,13)

Första nio månaderna i sammandrag

-         Rörelsens intäkter ökade med 22 procent till 74 356 KSEK (61 163)

-         Bruttomarginalen stärktes till 42 procent (37)

-         Rörelseresultatet uppgick till 8 777 KSEK (4 869). Föregående års resultat påverkades negativt av engångsnedskrivningar om 3 679 KSEK

-         Resultatet efter skatt uppgick till 6 879 KSEK (3 375)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,35)

-         Satsning på ökad kontroll av slutmontering samt kvalitetssystem i Kina

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

I det tredje kvartalet såg vi en fortsatt stabil tillväxt utifrån den produktportfölj vi idag erbjuder marknaden. Omsättningen ökade med 20 procent till 27 miljoner och rörelseresultatet uppgick till 3,6 miljoner.

Geografiskt sett så ser vi den starkaste utvecklingen på de nordiska marknaderna där försäljningen ökade med 36 procent då sortimentet fortfarande är främst anpassat till de nordiska konsumenternas efterfrågan och köpbeteende. Utanför norden ökade försäljningen under perioden med    3 procent. För oss är de kommande produktlanseringarna mycket viktiga för att vi skall ta oss till nästa nivå. Men som tidigare nämnts är ett utökat och förnyat sortiment under utveckling och utrullning. Det första steget är lanseringen av vårt nya modulsystem, Modukid, som gjordes på den årliga fackmässan Kind & Jugend i september. Modukid är ett komplett och unikt modulsystem som består av babyskydd, bas och bilbarnstol för bakåtvänt åkande. De första orderna togs på mässan och produkterna kommer levereras ut till konsument i Europa under början av 2019. Detta är starten på ett långsiktigt arbete med att stärka och förnya vårt erbjudande för att bli det ledande varumärket för bakåtvänt åkande i Europa.

Samtidigt som vi arbetar med att utveckla och lansera nya produkter kommer vi att öka vår investering i vår produktionskapacitet i Kina. Vi stärker även våra kvalitetssystem med utökad egen personal. Med fler produkter i produktion och med en större spridning på vår distribution är det en viktig pusselbit för att kunna bygga ett starkare Axkid.

Kind & Jugend mässan, som är den största mötesplatsen för vår bransch, gick av stapeln 19–23 september. Vår monter var välbesökt och det är kul att se hur intresset för oss ökar varje gång. I år hade vi en stor satsning kring säkerhet där vi kunde visa skillnaden mellan framåtvänt och bakåtvänt åkande för besökarna, något som var mycket uppskattat. Säkerhetsbudskapet står helt i samklang med de ambitioner och strategier vi har runt varumärket Axkid.  

Daniel Johanson, VD

Övrig information 

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

-        Bokslutskommunikén för 2018 publiceras den 8:e februari 2019

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort i åtanke. 

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.Läs mer hos Cision
Läs mer om Axkid AB