Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-01 10:35:59

Ecoclime Group AB: Ecoclime Group höjer de finansiella målen

Resultaten av de senaste 1,5 årens utveckling, baserad på Bolagets accelererade tillväxtstrategi, från en nettoomsättning om 3,3 MSEK 2016 (9 mån) till 80 MSEK i rullande årsomsättning oktober 2018, har resulterat i beslut om en höjning av Bolagets mål. De nya finansiella målen för 2021 är 500 MSEK i rullande årsomsättning (350 MSEK) med en rörelsemarginal om 15% (11%).

Bolaget har sedan starten med den accelererade tillväxtstrategin våren 2017:

  • uppnått uppsatta tillväxtmål innefattande licensförsäljning samt förvärv
  • genomfört planerade förvärv inom affärsområdena inomhusklimat och automation
  • ökat rörelsemarginalerna till 15% i koncernen
  • integrerat de egna produkterna och tjänsterna i de förvärvade bolagen
  • erbjuder en egen finansieringslösning med klimatgarantiavtal för inomhusklimatlösningar
  • utvecklat en finansierings- och exportmodell i samråd med EIB (Europeiska Investeringsbanken) inför etablering av verksamhet i norra Europa via strategiska samarbeten med fastighets- och molntjänstpartners

 Att bolaget nu siktar högre är drivet av den ökande orderingången och att Bolagets produkter föreskrivs i allt fler fastighetsprojekt i Sverige, inom affärsområdena inomhusklimat, automation och komfortenergi. För att möta utvecklingen ska organisationen främst förstärkas inom affärsområdena inomhusklimat, automation med uthyrning och licensförsäljning innefattande mer sälj-, projekterings-, mjukvaru-, installations-, och driftkapacitet samt etableringsresurser på fler marknader. En kapacitetsökning från nuvarande 25 000 m2 system/år till mer än 150 000 m2/år till och med 2021 varav 50 000 m2 med bolagets inomhusklimatlösningar innefattande uthyrning och resterande med automations- och energieffektiviseringsprojekt samt entreprenad-, service och driftverksamhet.


Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:e november 2018.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group erbjuder mer hållbart och lönsamt inomhusklimat, komfortenergi och fastighetsautomation innefattande systemprodukter, driftavtal, installationer och uthyrning. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade, integrerade och klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, industriprocesser och vårt välmående inomhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ecoclime Group AB