Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-06 11:06:54

Miris Holding AB: Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA

Intresset för mjölkanalysföretaget Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer (HMA) ökar kontinuerligt i USA. Bolaget har idag 20 instrument installerade för forskningsändamål på den amerikanska marknaden.

Under tiden Miris har en pågående de-novo ansökan om marknadsgodkännande hos den amerikanska myndigheten Food & Drug Administration (FDA), får instrumentet inte marknadsföras eller användas kliniskt inom vården av för tidigt födda barn. Bolaget kan därför endast i specifika fall, där forskningsinstitutioner kontaktar Miris, tillhandahålla instrumentet för forskningsändamål. I enlighet med dessa premisser har totalt 20 analysinstrument sålts till och installerats vid amerikanska institutioner under de senaste två åren.

I syftet att etablera marknadskunskap inför ett möjligt godkännande, har Miris de senaste åren arbetat med att globalt sprida kunskap kring behovet för individuell nutrition av för tidigt födda barn genom sin expertis inom bröstmjölksanalys. Neonatologer och nutritionister inom neonatalvården och vid mjölkbanker i USA blir ständigt mer medvetna om behovet av individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk för för tidigt födda barn. Behovet och intresset för forskningsstudier ökar därför kontinuerligt.

”Vi ser en snabb utveckling i intresset för analys av bröstmjölk och individuell nutrition till prematura barn i USA. Med vår expertis och fokus på att utbilda, vägleda och bilda opinion har vi etablerat oss som ledande inom området. Resultat av den forskning som nu är under utveckling kommer långsiktigt vara viktiga byggstenar i Miris arbete globalt” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO.

Uppsala den 6 november, 2018

För ytterligare information kontakta:?
Camilla Myhre Sandberg, VD?
Miris Holding AB?
Telefon: 018-14 69 07?
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på° Spotlight Stock Market.  Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB