Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-15 16:51:46

Josab Water Solutions AB: Josab stärker organisationen inför kinaetableringen

Ett avtal har idag tecknats mellan Josab Water Solutions AB och franska Alcimex.         

Dr Wilfrid Balmer, grundare av Alcimex, träder in som tf. CTO hos Josab med huvudansvar att agera som teknisk rådgivare för implementationen av Josab’s vattenreningslösningar på den kinesiska marknaden, samt delta i utvecklingen av Josab´s produktportfölj.

För närvarande pågår ett test av Josab´s ekologiska Aqualite™ baserade vattenreningsteknologi i Kina i samarbete med Rural Drinking Water Safety Center, och samarbetspartnerna Win Fortune Technology Co. Ltd samt Global Green Development Capital China Co. Parallellt med testprojektet pågår diskussioner mellan ovanstående samarbetspartners kring ett licensieringsavtal av Josab’s teknologi. med syftet att skapa en snabb och investeringseffektiv affärsmodell som med lägsta möjliga affärsrisk möjliggör en skalbar etablering på den kinesiska vattenreningsmarknaden.

”Vi har under dessa tester och kontakter med Chinese Ministry of Water Resources fått en god insyn i vilka enorma resurser som den kinesiska staten satsar varje år på att tillhandahålla dricksvatten till befolkningen på landsbygden”, säger Johan Gillgren, VD Josab Water Solutions. ”Dricksvatten tillhandahålls utan kostnad till en stor del av landsbygdsinvånarna i Kina, varför låga driftkostnader för vattenreningssystemen är viktigt, vilket har visat sig vara en huvudorsak till att Chinese Ministry of Water Resources visat intresse för Josab´s ekologiska Aqualite™ baserade vattenreningsteknologi”, fortsätter Gillgren. ”Samarbetet med Alcimex ger oss också möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bredda vår produktportfölj för att kunna öka vårt erbjudande i ett framtida avtal med en kinesisk partner, och därmed erbjuda lösningar till fler projekt kopplade till den kinesiska marknaden”, avslutar Gillgren.

Dr Balmer, välkänd expert inom Zeoliter, har närmare 20 års erfarenhet av att designa vattenreningssystem baserat på naturella zeoliter, och har i sin tidigare roll som VD för SOMEZ upparbetat ett globalt nätverk köpare av naturella zeoliter.

”Jag ser goda möjligheter för Josab att erbjuda Aqualite™, med dess unika egenskaper, även till kunder kopplade till andra applikationsområden än vattenrening, säger Dr Balmer. ”Ett par av de testprojekt som bolaget driver idag är kopplade till områden där min expertis bör kunna bidra till att påskynda kommersialiseringsprocessen, avslutar Dr Balmer.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2018.

Stockholm den 15 november 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                              Wilfrid Balmer                                      

VD, Koncernchef                                                                       Managing Partner

Josab International AB (publ)                                             Alcimex

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                              Telefon: +33 6 16 42 43 63

E-post: johan.gillgren@josab.com                                     E-post: balmer@alcimex.com

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB