Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-20 17:07:34

Josab Water Solutions AB: Josab skriver avtal med agent för Mellanöstern och Ryssland

Josab Water Solutions AB har skrivit ett agentavtal med HummelsTrade Kft avseende marknadsutveckling och försäljning av Josabs produkter i stora delar av mellanöstern och Ryssland. Delar av territoriet har tillhört annan agent, SAFAB, som har avstått länder i sitt avtal till förmån för att Josab skall få till detta avtal.

Agenten, och huvudmannen Péter Hummel, är idag affärsmässigt aktiv i denna del av världen, har ett omfattande kontaktnät, och lång erfarenhet av affärer i de avtalade länderna.

Parterna har under hösten besökt några av länderna tillsammans och intresset har varit stort för Josabs produkter, i första skedet främst på djurfarmer som har stora vattenproblem och kostnader för hantering av avföring från djurbesättningar, och renhållning av stallar och andra tillhörande byggnader. Dessa verksamheter kräver enorma mängder sötvatten vilket är väldigt kostnadskrävande. Många av områdena har saltvatten som inte är användbart på grund av korrosion och efterföljande problem med maskiner och anläggningar. Josab har via tester på djurfarm i Ungern tagit fram en biologisk produkt, baserad på AqaualiteTM, för återanvändning av vatten som kan hantera en del av gårdarnas problem, vilket det har visats stort intresse för.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”dessa delar av världen är i princip obearbetade för Josab, men potentialen är stor, vilket bekräftats redan vid några besök i områdena. Arbete via agenter och deras redan befintliga nätverk påskyndar bearbetningen av marknaderna, vilket annars är oerhört kostnadskrävande för ett bolag av vår storlek”.

Péter Hummel, grundare, Hummels Trade Kft, säger att, ”vi söker ständigt efter ekonomiska och innovativa lösningar med en ekologisk och hållbar inriktning för våra kunder och affärskontakter i området. Josabs lösning, framförallt för djuruppfödare, ser ut att kunna bli en mycket eftertraktad produkt i dessa tider av kostnadseffektiviseringar tillsammans med en attraktiv miljöprofil”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 november 2018.

Stockholm den 20 november 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                             Péter Hummel

Koncernchef                                                                                Grundare

Josab International AB (publ)                                             HummelsTrade Kft

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                              Telefon: +36 33 445 410

E-post: johan.gillgren@josab.com                                      E-post: hummelstrade@gmail.com

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB