Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-22 08:00:00

Everysport Media Group AB: Valberedning för Everysport Media Group AB (publ.) utsedd

I enlighet med beslutet vid Everysport Media Groups årsstämma 2018 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2019. 

Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group AB (publ.), Johan Ejermark, Michael Hansen samt Gustaf Karling i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktiägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Media Group AB (publ.). 

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hannes Andersson, VD
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB