Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-23 07:57:44

Transferator AB: Ställer in extra bolagsstämma

Transferator AB (publ) meddelar att styrelsen beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 28 november 2018 vilken aviserades den 14 november 2018.

Grunden till att den extra stämman ställs in är att synpunkter framställts att ärendena på stämman skulle kunna anses strida mot Aktiemarknadsnämndens kod om god sed. Transferator AB delar inte helt den tolkningen, men styrelsen väljer ändå att inte gå vidare med förslaget.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB