Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-30 12:11:50

Transferator AB: Delårsrapport - juli-september 2018

Koncernens omsättning uppgick till 7,9 Mkr för tredje kvartalet. Resultatet, EBITDA, för kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (1,8). Värdepappersportföljens värde uppgick till 75,3 Mkr varav 83% var onoterade innehav. Under årets första 9 månader gjordes totala investeringar om 13 Mkr och för kvartalet uppgick de till 2 Mkr vilket i kombination med en minskad nettoskuldsättning i koncernen ökade substansvärdet per aktie från 0,87 kr i andra kvartalet till 0,92 kr per aktie vid periodens slut.

3 MÅNADER, JULI-SEPTEMBER
Koncernens omsättning uppgick till 7,9 (10,8) Mkr.
Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,8 (1,8) Mkr.
Avskrivningar uppgick till -1,1 (-1,1) Mkr.
Nettoresultatet blev 1,1 (-7,1) Mkr.
Koncernens likviditet uppgick till 6,2 Mkr.
Substansvärdet uppgick till 71,5 Mkr; 0,92 kronor
per aktie.

9 MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER
Koncernens omsättning uppgick till 24,8 (32,9) Mkr.
Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (3,0) Mkr.
Avskrivningar uppgick till - 3,3 Mkr (-3,0).
Nettoresultatet blev -1,7 (-8,1) Mkr.
Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (0,52).
Soliditeten uppgick till 59,0% (44,6)


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke
VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB