Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-06 09:51:27

Prebona AB: Ny order från färgindustrin

Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona har erhållit en ny order från färgindustrin uppgående till 0,6 MSEK. Ordern kommer från Bolagets partner Liwa Färg och avser produkter som ska användas i färgsystem samt träskyddssystem mot målerimarknaden i Sverige. Ordern levereras under december och januari.

Samarbetet med Liwa Färg bygger på att Prebonas produkter ingår i formuleringen av färg samt ytbehandlingar för att ge dessa olika typer av önskade funktioner, såsom förstärkande, lukteliminerande och smutsavvisande egenskaper.

- Ordern är en stark signal om att lanseringen av de olika färgsystemen på den svenska marknaden löper enligt plan, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Vi ser nu fram emot ett intensivt 2019 och lansering av fler produkter inom området för färg, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market. För mer information se www.prebona.com

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018.Läs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB