Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-17 08:45:00

RhoVac AB: RhoVac meddelar att den första patienten avslutat den uppföljande delen av den kliniska fas I/II-studien

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag den 17 december 2018 att den första prostatacancerpatienten som ingick i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs läkemedelskandidat RV001, har avslutat sin 12-månaders uppföljning och därmed hela den kliniska fas I/II-studien.

Inför den kliniska fas I/II-studien, som genomfördes under 2017 och 2018, rekryterades 22 patienter med diagnostiserad prostatacancer som genomgått prostatektomi. Blodprov togs innan, under och efter studien för att analysera det produktmedierade immunsvaret på behandlingarna. Resultaten, som rapporterades tidigare i år, visade ett signifikant immunsvar i 86% av patienterna. Patienterna har även medverkat i 3-, 6-, 9- och 12-månaders uppföljningar för att studera varaktigheten av immunsvaret.

Rhovac kan nu meddela att den första patienten har avslutat sin 12-månaders uppföljning och därmed också avslutat sin del och medverkan i RhoVacs kliniska fas I/II-studie. Proverna för immunologisk analys har skickats till Universitetet i Tübingen. Delrapporten på varaktigheten av de immunologiska svaren, från alla medverkande patienternas 3- och 6-månaders uppföljning kommer att redovisas mot slutet av januari 2019.

Sista patienten förväntas avsluta sin 12-månaders uppföljning i mars 2019. Slutrapporteringen om varaktigheten av de immunologiska-svaren förväntas under det andra kvartalet 2019.

Bolagets läkemedelskandidat RV001 aktiverar T-cellerna i immunförsvaret till att identifiera och eliminera cancerceller som uttrycker proteinet RhoC. Då RhoC generellt överuttrycks i metastaserande cancerceller, kan RV001 potentiellt användas vid behandling av flera olika cancerindikationer. Det är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas som förebyggande behandling mot metastaser och därmed förhindra, eller begränsa spridning och återfall av cancer.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVac har redovisat top-line resultat från klinisk fas I/II-studie i augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight STockmarket sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på° www.rhovac.se.


Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB