Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-19 11:46:56

Everysport Media Group AB: Everysport Media Group återbetalar konvertibel om 4 000 000 kr

Everysport Media Group (publ.) (ESMG) har idag återbetalat en konvertibel utställd till Isac Brandberg AB om totalt 4 000 000 kronor. ESMG har också betalat den sista räntebetalningen för det fjärde kvartalet om 80 000 kr. 

Konvertibeln berättigade till konvertering av lånet till som mest 5 000 000 nya aktier av Serie A, samt löpte med en årlig ränta om 8%. En ny lånefinansiering via bank, med bättre villkor, har möjliggjort återbetalningen.

- Genom att återbetala konvertibeln minskas utspädningen för aktieägarna och vi är glada att ha skapat en förmånligare finansieringslösning för ESMG. Det är väldigt positivt och ett klart styrketecken att vi lyckats etablera en fördjupad relation med vår bank. Med bättre lånevillkor och en utökad kredit står ESMG än bättre rustad inför vår fortsatta tillväxtresa, säger Everysport Media Groups VD Hannes Andersson.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25
mail: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018.Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB