Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-03 11:29:12

Compare-IT Nordic AB: Information om omförhandling av avtal

Svensk Husproduktion, med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, har meddelat att man önskar säga upp befintligt avtal för omförhandling. Befintligt avtal löper 6 månader.

Svensk Husproduktion levererar idag smarta hem som standard väljer nu att göra smarta hem till ett valfritt alternativ. Alla redan sålda hus kommer att levereras med smarta hem som standard och i enighet med befintlig affärsmodell och produkt.

Kerstin Lindqvist Toms, VD Compare-IT kommenterar:

- Compare-IT har meddelat att vi önskar vara behjälpliga med att se över erbjudandet och med hjälp av vår utvecklade affärsmodell, där framtida intäktsströmmar från digitala tjänster fördelas mellan bolagen, hitta en möjlighet för svensk husproduktion att bibehålla smarta hem som standard i sina hus.


För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se 

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB