Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-07 08:57:02

Raybased AB: Offentliggörande av memorandum inför nyemission av aktier

Raybased AB (publ) (”Raybased”) publicerar härmed memorandum (”Memorandumet”) med anledning av bolagets nyemission av aktier med företräde för bolagets aktieägare. Teckningstiden i emissionen inleds den 8 februari 2019 och avslutas den 22 februari 2019. Vid fulltecknad emission tillförs Raybased totalt 24,6 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningstid: 8 februari 2019 - 22 februari 2019
  • Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie 
  • Emissionsvillkor: För en (1) befintlig aktie i Raybased erhålls en teckningsrätt.
    Denna teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie 
  • Emissionsvolym: 13 641 837 aktier innebärande en aktiekapitalhöjning om 2 046 275,55 sek vid full teckning

Emissionen är garanterad till 80% av det totala emissionsbeloppet på högst 24,6 MSEK genom garantier och teckningsförbindelser.

Syftet med emissionen:

  •  Intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter
  •  Vidareutveckla och effektivisera installations- och konfigurationsprocessen, så att den enkelt kan utföras av partners 
  •  Vidareutveckla bolagets mjukvara och addera kunddriven funktionalitet 

För mer information och nedladdning av Memorandumet, informationsbroschyr och anmälningssedel, besök:
www.raybased.com
, www.hagberganeborn.se, www.spotlightstockmarket.com

Investerarträff:

Raybaseds VD, Jonas Almquist, kommer den 7 februari att delta i en investerarträff i Stockholm arrangerad av Dividend Sweden AB. Jonas kommer att redogöra för Raybaseds verksamhet och målet att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning.

För anmälan till träffen, vänligen mejla till: info@raybased.com

Datum:
torsdagen den 7:e februari 2019, Tid: 17.30, Plats: GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm  

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)  
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com    
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida

IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB