Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-05 07:30:00

Transferator AB: Portföljbolaget Gumbler AB tillförs 230 Mkr i nyemission

Transferator AB (Publ) har informerats av företrädare för Gumbler AB (”G-loot”) samt genom media, att företaget genomfört en nyemission som registrerades av Bolagsverket den 4 mars 2019.

I enlighet med registreringen hos Bolagsverket och mediuppgifter har nyemissionen inbringat ca 230 Mkr till Gloot på en beräknad teckningskurs kring 400 kr per aktie; att jämföra med Transferators tidigare kommunicerade kurs vid nyemission i Gumbler AB i januari 2018 om 244 kr per aktie.
 
Transferator Ventures AB, ett helägt dotterföretag till Transferator AB äger 99 743 st aktier i Gumbler AB, motsvarande 3,8% av röster och kapital, beräknat efter nyemissionen. Såsom angivits i den senast publicerade bokslutskommunikén för Transferator AB är dessa aktier bokförda till totalt 2,7 Mkr varvid ett övervärde jämfört med senaste teckningskurs föreligger.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB