Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-26 09:17:13

Fastout Int. AB: Kvartalsrapport 1 2019

VD har ordet

FastOut har nu jobbat efter det nya lönsamhetsfokuset i sex månader. Jag kan konstatera att vi ser tydliga tecken på att det verkligen var rätt väg att gå när vi stod inför vägvalet i höstas. Som grundare, aktieägare och VD känner jag en stolthet över att vi nu nått vårt viktigaste kortsiktiga mål. Under årets första kvartal var kassaflödet positivt, 280 000 kronor.  Vi lyckas samtidigt öka nettoomsättningen något vid sidan om lönsamhetsarbetet.

Sett till resultatet är förbättringen kraftig. Vi går från ett rörelseresultat under fjolårets första kvartal på minus 1,1 miljoner kronor till att nästan nå break-even motsvarande period i år.

Vad gäller vårt mål om positivt kassaflöde under första kvartalet är vi glädjande nog redan i hamn. Tack vare ökad kostnadskontroll men med bibehållen och effektivare försäljning ser vi nu att valet att klara oss utan extern finansiering var lyckat. Men vi sätter oss inte tillrätta utan måste med de nya förutsättningarna utveckla bolaget effektivare och nå våra interna försäljningsmål.

Vi har under det första kvartalet fokuserat på att utveckla befintliga projekt som t ex att komma igång med försäljningen via våra nya återförsäljare Zentuvo i Finland och Inviso i Norge. Det är nära förestående och efter en inkörningsperiod räknar vi med att kunna börja notera växande intäkter via de nya och resurseffektiva kanalerna. Vi har även fokuserat på vår lönsamhetsstrategi som vi anser oss vara på mycket god väg att lyckas med.  Med stabil ekonomisk utveckling kan vi sedan lansera nya projekt och hitta de kommande stegen för en bättre digital försäljning av FastOuts tjänster.

Sammantaget kan vi säga att kvartalet ytterligare stärker vår övertygelse om den nya lönsamhetsstrategin. Det ger styrka och en positiv känsla i bolaget som vi också hoppas kan överföras till aktieägarna.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB


Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,5)

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,9)

Rörelseresultatet uppgick till -0,05 MSEK (-1,1)

Periodens resultat uppgick till -0,05 MSEK (-1,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2018.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31)

  • FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för kommersiella fastigheter, Objektvision

  • FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande leverantör av foto och kommunikationstjänster till fastighetsbranschen

Om FastOut 

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Fastout Int. AB