Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2019-05-06 08:54:49

Redsense Medical AB: Kvartalsredogörelse  Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2019

Första kvartalet januari-mars 2019

Koncernen

  • Intäkter under första kvartalet uppgick till 1 964 kSEK (1 173).
  • Resultat före skatt, -706 kSEK (-1 139).

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 1 406 kSEK (790).
  • Resultat före skatt, -349 kSEK (-741).

Resultat och ställning

Resultat för koncernen för årets första tre månader 2019 uppgick före skatt till -706 kSEK eller -0,06 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 31 mars var 11 019 765 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 654 kSEK. Intäkterna har ökat med 68% mot samma kvartal föregående år. Intäkterna under perioden är främst från försäljning i USA där hemdialysmarknaden fortsätter att växa. 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

Den 9 januari meddelade Redsense att bolagets internationella patentansökan (PCT) för Redsense Catheter Patch, som detekterar blodläckage från kateter vid hemodialysbehandling, har godkänts. Den kommer nu att användas för att erhålla nationella patent på viktiga lokala marknader.

Den 10 januari genomförs kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018.

Den 28 januari meddelades att bolaget har påbörjat utvecklingen av en prototyp med fungerande optisk sensormätning baserad på den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Prototypen förväntas bli klar under det andra kvartalet 2019.

Den 12 februari meddelade bolaget att en utvärdering av Redsense blodläckagealarm hos en av de största dialyskedjorna i USA nu är genomförd. Dialyskedjan diskuterar nu hur de skall gå vidare med sin användning av systemet.

Den 22 mars meddelade Redsense att bolaget kommer att erhålla patentgodkännande i Sverige för den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Patentet omfattar optisk sensormätning och kommer att vara giltigt till och med år 2038.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 4 april kallade Redsense Medical AB (publ) till årsstämma den 6 maj. Stämman innehåller bland annat förslag till ett incitamentsprogram samt föreslår nyval av Dr. Maria Alquist, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin med hemodialys som huvudinriktning, som styrelseledamot.

Den 25 april meddelades att bolaget erhållit besked om godkännande av ett teknologipatent i Kanada. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Den 3 maj bytte bolaget handelsplats till Spotlight Stock Market. 

VD Patrik Byhmer kommenterar

Under det första kvartalet 2019 fortsatte Redsense Medicals starka försäljningstrend från 2018. Omsättningen ökade med +68 % jämfört med Q1 2018, och kvartalet blev bolagets starkaste första kvartal hittills.

Det är tydligt att allt fler aktörer i både USA och Europa börjar se Redsense blodläckagealarm som en nödvändighet för att kunna erbjuda sina patienter god patientsäkerhet, och denna förändrade inställning tycks fungera självstärkande. Vi märker i USA fortsatt god efterfrågan från de två stora dialyskedjorna, och dessutom en allt mer positiv inställning från de aktörer som ännu inte infört systemet. Detta gäller såväl för behandling vid sjukhus/dialyscenter som för de aktörer som har en betydande andel hemdialysvård. Under perioden färdigställdes en utvärdering hos en av de största dialyskedjorna i landet med gott resultat, och vår förhoppning är att dessa resultat och efterföljande diskussioner skall leda till en mer omfattande implementering av Redsense framöver.

I Europa märker vi även av en fortsatt god utveckling för bland annat vår distributör Dirinco i Holland och Belgien. Vårt bundling-erbjudande med Redsense blodläckagealarm som kopplas direkt till dialysmaskinen fortsätter att vara ett positivt försäljningsargument, och vi ser därmed positivt på möjligheten att i framtiden kunna erbjuda motsvarande funktionalitet med flera leverantörer som vill hålla jämna steg med sina konkurrenter.

Under kvartalet fortsatte vi även att presentera glädjande framsteg för vår nya smarta sårvårdsteknologi och utvecklingen av en produktprototyp. Vi har fått besked att vi kommer att erhålla patentgodkännande i Sverige och förväntar oss fortsatt att kunna presentera en fungerande prototyp till sommaren. Ett godkänt patent och en fungerande prototyp kommer att göra det möjligt att intensifiera våra partnerdiskussioner, och jag ser verkligen fram emot att konkret kunna visa upp de stora fördelar som denna teknologi kan erbjuda på en global miljardmarknad med omfattande medicinskt behov.

Ett starkt immateriellt skydd är en av grundstenarna i Redsense Medicals verksamhet, och jag vill slutligen lyfta fram det internationella patenterkännande som vi erhöll under perioden för vårt sensorplåster som detekterar kateterläckage. Att även täcka in den näst vanligaste typen av inkoppling till dialysmaskinen med ett starkt patentskydd säkerställer att vi kan fortsätta erbjuda marknadens främsta patientsäkerhet tillsammans med våra partners.

Efter detta starka kvartal ser jag verkligen fram emot resten av året, då vi har goda förhoppningar om en fortsatt försäljningstillväxt samt ett flertal spännande milstolpar att se fram emot.

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com


Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redsense Medical AB